Welkom op ArbeidsmarktInBeeld

Het dashboard voor regionale arbeidsmarktinformatie

In het dashboard ArbeidsmarktInBeeld krijg je inzicht in de regionale arbeidsmarkt. Het dashboard helpt om effectief arbeidsmarktbeleid op te stellen door inzicht te geven in relevante informatie over werkgelegenheid, mobiliteit, opleiden en andere belangrijke thema’s zoals vacatures. Je kunt zowel de landelijke data, als de data van de regio Rotterdam Rijnmond bekijken. Het laden van het dashboard kan even duren, omdat er veel grafieken in één keer geladen moeten worden. Heb je vragen over het dashboard? Neem dan contact op met Carolien Hoogstede van deRotterdamseZorg.

 

De informatie is gebaseerd op cijfers van het CBS, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Vernet. De data in het dashboard worden regelmatig geactualiseerd. Daardoor zijn de cijfers altijd zo actueel mogelijk.


Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid

Voltijdbanen, werknemers, deeltijdfactoren en type contracten.

Meer informatie

Vacatures

Vacaturedata naar regio en kwartaal.

Meer informatie

Mobiliteit

Informatie over in- en uitstroom,  herkomst en bestemming van baanwisselaars, en binnenlandse pendel.

Meer informatie

Omgeving

Bevolkingsontwikkeling, vergrijzing en beroepsbevolking.

Meer informatie

Ziekteverzuim

Data wat betreft ziekteverzuim en meldingsfrequentie.

Meer informatie

Onderwijs

Mbo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sector- en studierendement.

Meer informatie

Hbo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sectorrendement.

Meer informatie

Wo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sectorrendement.

Meer informatie

Artikelen en onderzoeken

Artikelen en onderzoeken

Artikelen en onderzoeken die door uw werkgeversorganisatie gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Partners

Bezoek hier AZWinfo voor meer informatie over het kennisprogramma over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Bezoek hier AZW Statline, de databron voor veel grafieken in ArbeidsmarktInBeeld

Benchmark gratis in HR-dataportaal: vergelijk eigen data met andere organisaties

Vernet helpt met verzuimdata werkgevers een hogere inzetbaarheid van hun personeel te bereiken.

POWERED BY

powered by