Inleiding HBO-onderwijs

Een groot deel van de nieuwe instroom komt van studenten die na de opleiding starten op de arbeidsmarkt. In dit thema kun je zien hoeveel eerstejaars hbo-studenten instromen en wat het totale aantal studenten per opleiding is. Ook is het aantal gediplomeerden zichtbaar en het percentage gediplomeerden dat daadwerkelijk aan het werk gaat in de sector zorg en welzijn (het sectorrendement).

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filters

Aantal studenten

Aantal hbo-studenten in opleiding

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de ontwikkeling van het aantal studenten door de jaren heen. De aantallen worden op totaalniveau getoond en uitgesplitst naar voltijd, deeltijd en duaal.

Percentage hbo-studenten in opleiding binnen Zorg en Welzijn, per regio

Hier zie je voor de regio welk percentage van het totale aantal hbo-studenten een opleiding volgde binnen Zorg en Welzijn. Met het filter Opleidingen kun je de visualisatie verder uitsplitsen naar totaal, voltijd, deeltijd of duaal.

Instroom

Instroom hbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de jaarlijkse instroom van het aantal studenten uitgesplitst naar totaal, voltijd, deeltijd en duaal.

Gediplomeerden

Gediplomeerden hbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het jaarlijkse aantal gediplomeerden uitgesplitst naar totaal, voltijd, deeltijd en duaal.

Sectorrendement

Sectorrendement hbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering, uitgesplitst naar totaal, voltijd, deeltijd en duaal.

POWERED BY

powered by