Sectorrendement mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering, uitgesplitst naar BOL en BBL.

Sectorrendement:
Het aandeel gediplomeerden dat werkzaam is in de sector Zorg en Welzijn.

BBL: Beroepsbegeleidende leerweg. Deze leerweg is meer praktijkgericht dan de BOL.

BOL: Beroepsopleidende leerweg (voltijd en deeltijd).

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Studierichting: De indeling naar dossiers en kwalificaties is afkomstig van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dossiers die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by