Ontwikkeling in- en uitstroom naar functiegroep en leeftijdscategorie

Hier zie je voor de gekozen regio, functiegroep en leeftijdscategorie de ontwikkeling van de externe in- en uitstroom. Het betreft het percentage werknemers in de betreffende leeftijdscategorie en functiegroep dat is in- of uitgestroomd. De externe instroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen leeftijdscategorie en functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de betreffende functiegroep. De externe uitstroom is het percentage van het totale aantal medewerkers in de gekozen leeftijdscategorie en functiegroep, dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de betreffende functiegroep.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn. De mobiliteit tussen functiegroepen is niet meegenomen in deze cijfers. De in- en uitstroom per branche laat dus alleen zien welk percentage per functiegroep is in- en uitgestroomd in en uit de sector Zorg en Welzijn.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by