Percentage hbo-studenten in opleiding binnen Zorg en Welzijn, per regio (deRotterdamseZorg)

Deze tabel beschrijft het aantal personen dat op 1 oktober een inschrijving heeft aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) naar opleidingsvorm, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de personen die een opleiding volgen binnen zorg en welzijn wordt aangegeven welke opleiding zij volgen.

Opleidingsvorm: Voltijdonderwijs is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven. Deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk. Duaal onderwijs is onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd.

Perioden: Een studiejaar in het hbo loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

Regio’s: De verschillende regionale uitsplitsingen (landsdelen, provincies en RegioPlus-arbeidsmarktregio’s) zijn gebaseerd op de woongemeente van de deelnemers. Deze woongemeente is bepaald op 1 oktober van het betreffende studiejaar. De indeling naar RegioPlus-arbeidsmarktregio’s betreft een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's. Grenswijzigingen en gemeentelijke herindelingen kunnen effect hebben op regionale ontwikkelingen. Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Opleiding: Opleidingen die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: Jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by