Landelijk ziekteverzuim per jaar

Hier zie je de ontwikkeling van het landelijk ziekteverzuimpercentage uitgesplitst naar verschillende jaren.

Ziekteverzuimpercentage: Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by