Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Hoge werkdruk en grote tevredenheid

Deze week heeft het AZW ( het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) in samenwerking met het CBS twee nieuwe publicaties uitgebracht: de werknemersenquête en de werkgeversenquête. De belangrijkste uitkomsten van deze enquête zetten wij voor jou op een rijtje.

AZW

Binnen zorg en welzijn is het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) actief. Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Werknemersenquête

De werknemers enquête geeft inzicht in hoe de werknemers in de zorg en welzijnssector denken over hun werk en hun werkgever. In het afgelopen jaar heeft 79% van de werknemers een scholing gevolgd. Van de medewerkers die geen scholing hebben gevolgd, geeft een overgrote meerderheid (77%) aan daar geen behoefte aan te hebben.

De werkdruk blijft een probleem in de zorgsector. Bijna 44% van de medewerkers geeft aan dat ze gemiddeld genomen een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren. Gemiddeld gaven bijna 2 op de 3 werknemers aan dat hun werkdruk is toegenomen in de afgelopen 12 maanden.

De tevredenheid over hun werk is bij mensen die werken in de zorg wel groot. Zo geeft 78% van de werknemers in de zorg-en welzijnssector aan over het algemeen tevreden of zeer tevreden  te zijn met hun werk. Vrijwel alle (ruim 90%) van de medewerkers vindt dat ze inhoudelijk leuk werk hebben. Daarnaast vindt 78 procent de sfeer op de afdeling waar ze werken plezierig.

Werkgeversenquête

De werkgeversenquête geeft inzicht in hoe werkgevers in zorg en welzijn de ontwikkelingen in de sector ervaren. Twee van  belangrijke thema’s voor de werkgevers zijn de personeelstekorten en moeilijk vervulbare vacatures. Uit het onderzoek blijkt dat 3 op de 10 werkgevers in de komende 12 maanden een personeelstekort voorziet in bepaalde functie. Ruim twee derde van de openstaande vacatures is moeilijk vervulbaar.

Om personeelstekorten te ondervangen is het belangrijk om zo veel mogelijk personeel binnenboord te houden. Iets meer dan de helft van de werkgevers (52%) nam in de afgelopen 12 maanden maatregelen om de uitstroom van personeel tegen te gaan. Het meest genoemde aandachtspunt is het verbeteren van de werksfeer en sociale contacten (32%).

Ook werkgevers zien dat de werkdruk in hun organisatie is toegenomen de afgelopen 12 maanden. 49% van de werkgevers ziet dit gebeuren. Een vrijwel even groot deel van de werkgevers (47%) geeft aan dat de werkdruk gelijk gebleven is. Vier procent van de werkgevers geeft aan dat de werkdruk in hun organisatie is gedaald.

Tot slot is er ook nog aandacht voor de inzet van nieuwe technologie in het onderzoek. In de afgelopen 12 maanden heeft 55% van de werkgevers een vorm van nieuwe technologieën en/of innovaties ingevoerd.

Onderzoeksrapport

Bekijk het hele rapport de werknemersenquête en de werkgeversenquête.

Bron artikel

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie